Sponsringspolicy Uddevalla Energi

På Uddevalla Energi har vi ett tydligt uppdrag och det är att vara till nytta och glädje för alla invånare i Uddevalla kommun. Det gör vi bland annat genom att arbeta med sponsring. Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Sponsring skall ingå som en del av företagets marknadskommunikation och ge företaget gott anseende. 

Merparten av vårt sponsringssamarbete ska rikta sig till registrerade föreningar eller klubbar med allmännyttig och ideell inriktning i Uddevalla. Uddevalla Energis sponsring ska främst fördelas till barn- och ungdomsverksamheter inom idrott, kultur och miljö. 

Med vår sponsring vill vi, förutom att bidra med ekonomiskt stöd, även vara personligt engagerade och delta för att genomföra aktiviteter tillsammans med de föreningar som vi sponsrar.

 

Syfte och Mål

Uddevalla Energi vill skapa goda relationer till kunder och omvärlden. Genom sponsring stärker vi vårt varumärke och vi skapar stolthet hos anställda vilket ökar imagen i företaget samtidigt som det stärker profilen externt.

Kunder och anställda ska alltid kunna känna förtroende för att Uddevalla Energis verksamhet bedrivs sakligt och korrekt. Om det finns en uppfattning att en intressekonflikt föreligger eller att otillbörlig påverkan har förekommit kan detta utgöra en risk för Uddevalla Energis anseende. Därför ska noggranna överväganden alltid göras i samtliga fall som rör sponsring.

 

Förutsättningar

Sponsringen ska fördelas till barn- och ungdomsverksamheter och:

 • Vara väl balanserad mellan idrott, kultur och miljö.
 • Stödja aktiviteter och verksamhet inom kommunen eller där vi har verksamhet.
 • Ge möjlighet till möten med kunder och allmänhet.
 • Vara väl balanserad ur ett mångfald- och jämställdhetsperspektiv.
 • Ge motprestationer.
 • Ha en tydlig utvecklingsprägel.
 • Baseras på samarbetsavtal.

 

Avgränsningar

Uddevalla Energi undviker att sponsra:

 • Politiska eller religiösa organisationer.
 • Aktiviteter som kan innebära fara för liv och miljö.
 • Projekt som kan påverka annan sponsring negativt.
 • Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill.
 • Enskilda idrottsmän/personer/skolklasser/artister.
 • Föreningar drivna i bolagsform. Uddevalla Energi förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

 

Ansökan för sponsring

Två gånger per år väljs mottagare för Uddevalla Energis sponsring av en jury bestående av tre personer. Två av dessa är anställda på Uddevalla Energi, som valt ut ett antal nominerade ansökningar som uppfyller policyn. Den tredje i juryn skall vara en person från Uddevalla Energis reklambyrå.

 

Ansökningstillfälle ett:
Ansökningstillfälle ett, senast 31 mars, sker genom att man deltar i en sponsringstävling. Alla föreningar inbjuds att vara med och tävla om sponsringsbidrag till sin verksamhet eller ett särskilt projekt som föreningen vill delta i eller gör. Tävlingen är på initiativ av Uddevalla Energi i syfte att främja lokal utveckling i Uddevalla med fokus på föreningslivet. För att delta i tävlingen skall föreningen skicka in en kort film om sin verksamhet, en motivering av föreningens behov av sponsring. En tydlig motprestation av vad Uddevalla Energi får tillbaka i form av exponering skall anges.

En jury utser sedan tio tävlingsbidrag som presenteras på Facebook/hemsidan och där uddevallaborna får rösta på vilket bidrag som de tycker är bäst.

Sponsringsbidraget, 100 000 kronor, fördelas sedan efter antalet röster i procent.


Ansökningstillfälle två: 
Ansökningstillfälle två sker genom att man fyller i vår ansökningsblankett och skickar in senast 30 september. Tillkännagivande om vem som erhållit sponsring sker i början av november.